O sjezdu

Setkání připravuje Oddělení mládeže Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Celocírkevním odborem pro mládež (COM), a to od roku 1990. Jsme tým mladých lidí, kteří chtějí dělat něco pro své vrstevníky a mladší a sdílet tak svou víru. Již několik let v tomto spolupracuje s Sdružením evangelické mládeže v ČR.

 

Základní myšlenkou projektu je celostátní setkání mladých lidí s mezinárodní a ekumenickou účastí. Obsahem setkání jsou workshopy, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Za cíl si klademe vedení k samostatnosti, toleranci, budování základních etických maxim, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti.

 

Anotace k tématu Wanted: Bůh

Bůh se ztratil.

 

Vytratil se (nenápadně?) 

z obrazu světa, 

z lidské zkušenosti.

 

Má cenu ho hledat? Proč?

Jak se hledá ztracený Bůh?

Jak o něm začít znovu mluvit tak, aby se nevytvářel paralelní virtuální myšlenkový svět k tomu skutečnému?

Na základě jaké zkušenosti se o Bohu dá znovu začít smysluplně mluvit?

Nebo snad On hledá nás?!

A ztrácíme se my?

 

Více informací o sjezdu 2017