Výtěžek on-line dražby pomůže prostřednictvím Diakonie Ronička dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením na Táborsku.

Děkujeme!

Aktuálně neprobíhají žádné aukce.