Moje údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické, se sídlem Belgická 374/22, 120 00  Praha 2, IČO: 45242704, emailový kontakt: info@diakonie.cz je Správcem osobních údajů, které nám vy jako účastník aukce poskytujete.

 

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • adresa bydliště,
 • telefonický kontakt.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

Registrace na aukční portál pro všechny aukce v rámci Diakonie ČCE a možnost zapojit se do aukcí.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání registrace k aukčnímu portálu.

 

 1. Poučení subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • s výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce
 • zpracování osobních údajů je prováděno Správcem
 • vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.